TO Priboj

Нова туристичка сигнализација у Прибоју

Туризам као грана привреде, све више узима маха и у општини Прибој. Потенцијали су велики, мада сви у довољној мери још нису искоришћени, али се бележе и конкретни потези.

Прибојска Бања, као окосница развоја туризма у општини Прибој, овог лета добила је ново рухо, Рибарско насеље на Потпећком језеру већ је ушло у трећу фазу, излетиште Љесковац већ постаје сталана дестинација, излетиште у Сјеверину све је атрактивније и посећеније, а све је интересантнији и сеоски туризам, јер општина Прибој има веома атрактивне, али још увек недовољно искоришћене природне потенцијале, као што су Крњача, Брезна, Лисја стена или Јаворје.

Са уређењем туристичких локалитета, један од битних момената је и промоција тих дестинација, односно информација о њима, у виду путоказа. У том правцу је ових дана и реализован пројекат, на постављању туристичке сигнализације, односно значајног броја путоказа од културно – историјских споменика, преко верских објеката и хотелских капацитета, до атрактивних природних локалитета. Заједнички пројекат је донео видљиве резлтате.

Укупна вредност пројекта је нешто преко 12 милиона динара, а туристичка сигнализација за општину Прибој износила је 3 милиона и 300 хиљада динара. Постављени туристички путокази, допринеће бољој промоцији и већој видљивости прибојске туристичке понуде.

Реализовани пројекат је само први корак у постављању туристичке сигнализације у нашој средини, а на срећу Прибој има много више занимљивих туристичких локалитета, које треба приближити и нашим суграђанима али и потенцијалним туристима.